FIREMNÍ VÍNO

Podmínky pro firemní vína

Firemní víno je možné odečíst od základu daně z příjmu, za předpokladu splnění několika podmínek:

– víno musí být označeno logem společnosti, aby splnilo podmínku reklamního a propagačního předmětu

– musí se jednat o tzv. tiché víno (do 15% alkoholu, nešumivá vína)

– lahev vína nesmí přesáhnout hodnotu 500 Kč bez DPH (částka je včetně polepu a dalších nákladů spojených s firemním označením lahve)


Citace ze zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů paragrafu 25 odst. 1 písm. t):

Výdaje na reprezentaci včetně darů obecně nejsou považovány za daňově uznatelný náklad, je zde však vymezena také výjimka, jež se za dar nepovažuje. Je to reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou, ochranou známkou poskytovatele tohoto předmětu, názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně. Za daňově uznatelné náklady lze tedy uznat takové dárkové předměty, na kterých je uveden název či ochranná známka darujícího nebo název jeho výrobku či služby a jehož hodnota bez DPH zároveň nepřesahuje 500 Kč za jeden kus.