VINOTÉKA ROCKWINE

Vinotéka RockWine je originální a atraktivní místo, kde vlastník vinotéky společně s architektem a provozovatelem vybudovali netradiční prostor, ve kterém můžete relaxovat nad sklenkou kvalitního vína za zvuků klasické rockové muziky.

Při stavbě bytového komplexu Vídeňská archeologický výzkum odkryl mimo jiné i velmi významné nálezy základového zdiva dosud zcela neznámé sakrální stavby – rotundy kostela (popř. kaple) z období raně středověkého českého státu, spjaté s existencí Brna jako sídla přemyslovských knížat a centra tzv. brněnského knížecího údělu 11. a 12. století.

Tyto archeologické nálezy byly zachovány a můžete si je prohlédnout díky prosklené podlaze.

 Vídeňská 18
639 00 Brno
www.rockwine.cz