VINICE ČTYŘ SVAHŮ

 VINICE6Už naši předkové se snažili najít spojení mezi odrůdou vinné révy a danou lokalitou. Vzájemné působení faktorů jako je půda, podnebí, réva, poloha a vliv samotného vinaře můžeme nazvat oním magickým Terroir.

Základním kritériem viničních tratí je složení půdy, která je nejvýznamnější složkou terroir. Každá lokalita má určitý potenciál závislý na geologických, půdních, ale i klimatických podmínkách. Na svažitých viničních tratích Modrých hor se vyskytují půdy jílovité, jilovitohlinité, hlinité, hlinitopísčité až po půdy písčité. Z půdních typů jsou často zastoupeny rendziny, hnědozemě, černice a ojediněle i fluvizemě.

Půdní podmínky zásadně ovlivňují senzorický charakter budoucího vína. Hojně se vyskytující písek přidává našim vínům kyselinku a svěžest. Jíl zase dává tělo a větší výskyt vápna v půdě jemnost. Hlinité a jílovité půdy přinášejí intenzivní aromatické látky. Díky vyššímu zastoupení jílových částic ve zdejších půdách získávají naše červená vína výraznější strukturu.

Neplatí dogma, že u nás na Moravě nemáme dostatek sluníčka, které je velice důležité pro pro pěstování révy. V době globálního oteplování dochází ke snížení úhrnu ročních srážek a jižní Morava se stává stále teplejší a sušší. Zrání hroznů také urychlují vyskytující se teplé alpské fény. Modré hory jsou nejslunečnějším a nejteplejším místem v České republice. 

 

VINIČNÍ TRAŤ BOJANOVSKA

 

BOJANOVSK_vinice2

 

 • Expozice: V
 • Expozice: V
 • Svažitost: 10%
 • logo_Syslinavinici_zc_mNadmořská výška min 210 m
 • Nadmořská výška max 290 m
 • Nadmořská výška průměrná 250 m
 • Druh půdy: písčitohlinitá
 • Systém vedení: střední
 • Výměra vinic 1,2 ha

 

Tramín červený - 1.300 keřů
Rulandské šedé - 1.700 keřů
Hibernal - 1.300 keřů
Chardonnay - 2.100 keřů

 

Viniční trať Bojanovska se nachází východně na hranicích katastrů Velkých Pavlovic a Horních Bojanovic. Z menší části směrem k trati Išperky je upravená na terasy. Velmi kvalitní poloha náhorního pozemku, mírně svažitého na jih s převládající písčitohlinité půdy. Vyskytují se zde i vinice s lehčí černozemí a se sprašovým podložím, které vytváří jedinečné podmínky pro výrobu kvalitních vín. 

Průměrná nadmořská výška je 250 m.n.m. a proto se viniční trať nachází na nejvyšším místě katastru Velkých Pavlovic. Je odsud nádherný výhled na široké okolí hlavně na Pálavu a Pálavská jezera, na Malé Karpaty na Slovensku, na lužní lesy a lednický minaret a zcela výjimečně několikrát za život na zasněžené vrcholky Alp.

Vinici jsme založili v roce 2004 vysazením odrůdy Tramín červený a malou částí burgundských odrůd Rulandské šedé a Chardonnay.

V roce 2015 jsme rozšířili výměru a dosadili Rulandské šedé. Naším jediným módním výstřelkem je výsadba interspecifické odrůdy Hibernal, kterou vyšlechtil roku 1944 Dr. Helmut Becker v Ústavu pro šlechtění révy vinné v Geisenheimu, křížením Seibel 7053 (Chancellor) a Ryzlinku rýnského.

V roce 2016 jsme dokončili výsadbu dosazením Chardonnay. 

 

Viniční trať Lizniperky (Wiesenberg) Travnatý kopec

 

KAMENEC3

 

 • Expozice: JV, J, JZ
 • Svažitost: 10-35%
 • Nadmořská výška min 190 m                                                                                              logo_Syslinavinici_zc_m         
 • Nadmořská výška max 292 m
 • Nadmořská výška průměrná 230 m
 • Druh půdy: písčitohlinitá
 • Systém vedení: střední
 • Výměra vinic 0,8 ha

 

Ryzlink rýnský - 2.000 keřů
Neuburské - 800 keřů

 

 Název trati Lizniperky vzniklo zkomolením německého označení pro travnatý kopec Wiesenberg. Z německého Wiese – louka a Berg (kopec). Podle místních dětí pochází tento název z poněmčeného názvu „lízin kopec“ – Líza (jméno kozy).

Trať je chráněna před severními větry a celodenně osluněna. Při pohledu z vinice máte Velké Pavlovice jako na dlani. Sem jsme chodili už od mládí a tady jsou kořeny našeho vinařství. Sprašová půda s písčitohlinitým podložím a klimatické podmínky předurčuje velmi lahodná a harmonická vína vhodná na dlouhé ležení v láhvi.

Vinice leží ve dvou spolu sousedících částech viniční tratě Lizniperky. Ve spodní části trati zvané Kamence jsme v roce 1998 vysadili Ryzlink rýnský a Neuburské.  

V roce 2015 jsme po odkoupení pozemku a vysazení dalších keřů Ryzlinku rýnského spojili vinici s vrchní částí zvanou Vysoká. Zde budeme v roce 2020 vysazovat 0,7 ha nové vinice.

 

Viniční trať Nadzahrady - Slunečná

 

NADZAHRADY_1

  

 • Expozice: V,J,Z, JZ, SZ
 • Svažitost: 10-20%
 • Nadmořská výška min 174 m
 • Nadmořská výška max 225 m
 • Nadmořská výška průměrná 200 m
 • Druh půdy: hlinitopísčitá
 • Systém vedení: střední
 • Výměra vinic 2,5 ha

 

Veltlínské zelené - 3.800 keřů
Modrý Portugal - 1.000 keřů
Rulandské modré - 1.300 keřů
Zweigeltrebe - 1.600 keřů

Z historických pramenů víme, že trať byla prvně osázena již v roce 1609, díky povolení přeměny polí a meruňkových sadů, řečených Nadzahrady na vinice. Se svými 100 ha je největší viniční tratí ve Velkých Pavlovicích. Rozkládá se pod rozhlednou Slunečná a své vinice zde mají všichni významní vinaři v čele se šlechtitelskou stanicí.

Hlinitopísčitá spraš dodává zdejším vínům jejich typickou kořenitost a podzimní teplé Alpské fény pomáhají k dozrávání hroznů do vysokých přívlastků. Hodně keřů zde má stáří přes 40 let.

My zde obhospodařujeme dvě vinice. Veltlínské zelené, které bylo vysazeno v roce 1973 a v roce 2004 jsme zde vysadili Modrý Portugal, Rulandské modré a Zweigeltrebe. 

V roce 2019 jsme vyklučili 1 ha vinice, kde byly přestárlé keře Müller Thurgau a Svatovavřinecké a připravujeme ho na novou výsadbu.

 

Viniční trať Išperky (Hirschberg) - Jelení hora

 

SPICA_2

  

 • Expozice: JV-JZ, SV, V
 • Svažitost: 15- 25%
 • Nadmořská výška min 180 mlogo_Syslinavinici_zc_m
 • Nadmořská výška max 290 m
 • Nadmořská výška průměrná 233 m
 • Druh půdy: hlinitá
 • Systém vedení: střední
 • Výměra vinic 2,5 ha

 

Frankovka 4.100 keřů
André - 3.000 keřů
Ryzlink vlašský - 1.200 keřů
Sauvignon - 300 keřů

Viniční trať Išperky byla v dřívějších dobách zalesněna a obydlena zvěří s hojným výskytem jelenů. Odtud dostala svůj název z německého Hirschberg – Jelení hora.

Jedná se o viniční trať s velkou historií. Nejstarší zachované keře révy vinné jsou zde z roku 1930. Stráň je velice příkrá a dochází zde k výborné záhřevnosti půdy což velmi prospívá vyzrávání hroznů. Díky středně těžké půdě s vysokým obsahem vápníku a nadmořské výšce je velice vhodnou polohou také pro červená vína.

Dělí se na Vrchní Išperky, kde pěstujeme Frankovku a André na výsadbách z roku 1985. Druhé části trati se říká Závistný Išperk a vinice jsou zde terasovány. Na výsadbách z roku 1975 a 1981 pěstujeme Ryzlink vlašský a vinice, kde máme Sauvignon je z roku 1973.

 

Sysli na vinici

Sysel obecný je považován za jednoho z nejohroženějších savců Evropy. Je původním druhem České republiky, v současnosti se statusem kriticky ohrožený. Vinice, sady a záhumenky jižní Moravy mají zásadní význam pro záchranu ohroženého sysla u nás.

Zlatá známka Sysli na vinici byla registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 2016. Jejím cílem je podpořit populace sysla obecného u nás podporou vinařů, kteří hospodaří na svých vinicích způsobem, který vytváří vhodné prostředí pro tento druh.

Známku může získat víno, které pochází z vinice z viniční trati, kde byl v daném roce prokázán výskyt sysla obecného a na které se hospodaří způsobem šetrným k syslům (je zatravněn minimálně každý druhý řádek v meziřadí, vinař toleruje sysly a nepoužívá rodenticidy).

 

NASE_VINICE_2019