VINICE

JEDINEČNÝ TERROIR MODRÝCH HOR

Už naši předkové se snažili najít spojení mezi odrůdou vinné révy a danou lokalitou. Vzájemné působení faktorů jako je půda, podnebí, réva, poloha a vliv samotného vinaře můžeme nazvat oním magickým Terroir.

Základním kritériem viničních tratí je složení půdy, která je nejvýznamnější složkou terroir. Každá lokalita má určitý potenciál závislý na geologických a půdním podmínkách. Na svažitých viničních tratích Modrých hor se vyskytují půdy jílovité, jilovitohlinité, hlinité, hlinitopísčité až po půdy písčité. Z půdních typů jsou často zastoupeny rendziny, hnědozemě, černice a ojediněle i fluvizemě.

Půdní podmínky zásadně ovlivňují senzorický charakter budoucího vína. Hojně se vyskytující písek přidává našim vínům kyselinku a svěžest. Jíl zase dává tělo a větší výskyt vápna v půdě jemnost. Hlinité a jílovité půdy přinášejí intenzivní aromatické látky. Díky vyššímu zastoupení jílových částic ve zdejších půdách získávají naše červená vína výraznější strukturu.

Neplatí dogma, že u nás na Moravě nemáme dostatek sluníčka, které je velice důležité pro pro pěstování révy. V době globálního oteplování dochází ke snížení úhrnu ročních srážek a jižní Morava se stává stále teplejší a sušší. Zrání hroznů také urychlují vyskytující se teplé alpské fény. Modré hory jsou nejslunečnějším a nejteplejším místem v České republice. 

VINICE2

 

 

BOJANOVSKA2

BOJANOVSK_vinice2

Expozice: V
Svažitost: 10%
Nadmořská výška min 210 m logo_Syslinavinici_zc_m
Nadmořská výška max 290 m
Nadmořská výška průměrná 250 m
Druh půdy: písčitohlinitá
pH: 7,3
Systém vedení: 100% střední

Výměra vinice 1,2 ha

Tramín červený - 1.300 keřů
Rulandské šedé - 1.700 keřů
Hibernal - 1.300 keřů
Chardonnay - 2.100 keřů

Viniční trať Bojanovska leží vysoko na hranici katastru Velkých Pavlovic a Horních Bojanovic. Je z ní krásný výhled na Pálavu a pálavská jezera.  Velmi kvalitní poloha náhorního pozemku s lehčí černozemí a sprašovým podložím vytváří jedinečné podmínky.

Vinici jsme založili v roce 2004 vysazením odrůdy Tramín červený a malou částí burgundských odrůd Rulandské šedé a Chardonnay.

V roce 2015 jsme rozšířili výměru a dosadili Rulandské šedé. Naším jediným módním výstřelkem je výsadba interspecifické odrůdy Hibernal, kterou vyšlechtil roku 1944 Dr. Helmut Becker v Ústavu pro šlechtění révy vinné v Geisenheimu, křížením Seibel 7053 (Chancellor) a Ryzlinku rýnského.

V roce 2016 jsme dokončili výsadbu dosazením Chardonnay. 

LIZNIPERKY_2

KAMENEC3

Expozice: JV, J, JZ
Svažitost: 10-35%
Nadmořská výška min 190 m logo_Syslinavinici_zc_m
Nadmořská výška max 292 m
Nadmořská výška průměrná 230 m
Druh půdy: písčitohlinitá
pH: 7,7
Systém vedení: 95% střední

Výměra vinice 1,4 ha

Frankovka - 2.100 keřů
Ryzlink rýnský - 2.000 keřů
Sauvignon - 1.600 keřů
Neuburské - 800 keřů

 

Jméno trati Lizniperky vzniklo zkomolením německého označení pro travnatý kopec Wiesenberg. Z německého Wiese – louka a Berg (kopec). Podle místních dětí pochází tento název z poněmčeného názvu „lízin kopec“ – Líza (jméno kozy).

Trať je chráněna před severními větry a celodenně osluněna. Při pohledu z vinice máte Velké Pavlovice jako na dlani. Sem jsme chodili už od mládí a tady jsou kořeny našeho vinařství. Sprašová půda s písčitohlinitým podložím a klimatické podmínky předurčuje velmi lahodná a harmonická vína vhodná na dlouhé ležení v láhvi.

Vinice leží ve dvou spolu sousedících částech viniční tratě Lizniperky. Ve spodní části trati zvané Kamence jsme v roce 1998 vysadili Ryzlink rýnský a Neuburské.  

V roce 2015 jsme po odkoupení pozemku a vysazení dalších keřů Ryzlinku rýnského spojili vinici s vrchní částí zvanou Vysoká.

V roce 2022 jsme v kamenité a příkré části Vysoká vysadily Frankovku a Sauvignon.

SLUNEČNÁ

NADZAHRADY_1

Expozice: V,J,Z, JZ, SZ                              
Svažitost: 10-20%
Nadmořská výška min 174 m
Nadmořská výška max 225 m
Nadmořská výška průměrná 200 m
Druh půdy: hlinitopísčitá
pH: 7,6
Systém vedení: 90% střední, 10% vysoké

Výměra vinice 2,6 ha

Veltlínské zelené - 3.800 keřů
Müller Thurgau - 1.000 keřů
Svatovavřinecké - 2.600 keřů
Modrý Portugal - 1.000 keřů
Rulandské modré - 1.300 keřů
Zweigeltrebe - 1.600 keřů

Z historických pramenů víme, že trať byla prvně osázena již v roce 1609, díky povolení přeměny polí a meruňkových sadů, řečených Nadzahrady na vinice. Se svými 100 ha je největší viniční tratí ve Velkých Pavlovicích. Rozkládá se pod rozhlednou Slunečná a své vinice zde mají všichni významní vinaři v čele se šlechtitelskou stanicí.

Hlinitopísčitá spraš dodává zdejším vínům jejich typickou kořenitost a podzimní teplé Alpské fény pomáhají k dozrávání hroznů do vysokých přívlastků. Hodně keřů zde má stáří přes 40 let.

My zde obhospodařujeme celkem dvě vinice. Veltlínské zelené o rozloze 1 ha a výsadbou v roce 1973. V roce 2004 jsme zde vysadili Modrý Portugal, Rulandské modré a Zweigeltrebe. 

ISPERKY_2

SPICA_2

Expozice: JV-JZ, SV, V  
Svažitost: 15- 25%
Nadmořská výška min 180 m
Nadmořská výška max 290 m
Nadmořská výška průměrná 233 m
Druh půdy: hlinitá
pH: 7,7
Systém vedení: 60% střední, 40% vysoké

Výměra vinice 2,7 ha

Frankovka 5.000 keřů
André - 3.000 keřů
Ryzlink vlašský - 1.200 keřů
Sauvignon - 300 keřů

Viniční trať Išperky byla v dřívějších dobách zalesněna a obydlena zvěří s hojným výskytem jelenů. Odtud dostala svůj název z německého Hirschberg – Jelení hora.

Jedná se o viniční trať s velkou historií. Nejstarší zachované keře révy vinné jsou zde z roku 1930. Stráň je velice příkrá a dochází zde k výborné záhřevnosti půdy což velmi prospívá vyzrávání hroznů. Díky středně těžké půdě s vysokým obsahem vápníku a nadmořské výšce je velice vhodnou polohou také pro červená vína.

Dělí se na Vrchní Išperky, kde pěstujeme Frankovku a André na výsadbách z roku 1985. Druhé části trati se říká Závistný Išperk a vinice jsou zde terasovány. Na výsadbách z roku 1975 a 1981 pěstujeme Ryzlink vlašský a vinice, kde máme Sauvignon je z roku 1973.